(NOMEN SUBSTANTIVUM (genus) (genus masculinum) m (genus femininum) f (genus neut rum, : consul m (), gallus m (), Lips m (-), September m (), Sequana m (), , , , , : mater f (), gallin a f (), Roma f (), Asia f (), Sicilia f (), laur us f (), quercus f () (numerus), , : (numerus singularis) (numerus pluralis) (pluralia tantum): arma, orum n (), tenebrae, arum f (): copia (sing. ) -, / copia e (pl. (cases) Nominative Genetivus Datives Accusatives () Ablatives () Vocative (declination (gen. sing.

) T T not || ||... I | -ae | terra, a II | -lupus, III | -is | homO, inis m mare, i IV | -Us | fructus, Us m V | -ei | rEs, rEi f, | L not | () | | |: (a-A, e-E, i-I, o-O, u-U). L I gen. sing. -ae, nom. sing.

-a: aqua, ae f (), stella, ae f (), domina, ae f (). poet a, ae m (), naut a, ae m (), Pers a, ae m (), agricola, ae m () ( -a no | femina, a T T | | Singularis | Pluralis |Nom. , Voc. | femina | femina |Gen.

| feminae | feminA ru |Dat. | feminae | feminI |Acc. | femina | feminA |Abl. | feminA | feminI L II II gen.

sing. -i. nom. sing. us, er ( vir -, - ir), - um: amicus, i m (), puer, pueri m (), ager, agri m (), vir, viri m (, ), forum, i n (). -us voc.

sing. -e. nom. voc: acc. sing nom. sing.

, nom. pl. acc. pl. -a I ( -o / e ) T T T no T T T | | | amIcus | ager | puer | vir | for | | | | | | S |Nom. |amIcus |ager |puer |vir |forum | n |Gen.

|amIcI |agrI |puerI |virI |for | u |Dat. |amIcO |agrO |puerO |virO |for | a |Acc. |amicus |arum |puer um |virum |forum | i |Abl. |amIcO |agrO |puerO |virO |for | |Voc. |amIce |ager |puer |vir |forum | | |Nom. |amIcI |agrI |puerI |virI |for | l |Gen.

|amicO rum|agrO rum|puer Orum|vir Orum|for Orum | r |Dat. |amIcIs |agrIs |puerIs |virIs |forIs | l |Acc. |amicus |agris |pueris |viro |for | s |Abl. |amIcIs |agrIs |puerIs |virIs |forIs | |Voc. |amIcI |agrI |puerI |virI |fora | L II 1. deus, Nom.

deI, dii, dI Gen. decorum, deum Dat. /Abl. deIs, dies, dIs 2. locus, i m () nom. pl loci m -, , ...

loca n -, , , , 3. -ius, filius () voc. sing. i (ie): Liv ius - Live, Vergil ius - Vergil I, filius - filI III III, gen. sing. -is.

nom. sing. : -O, -Or, -Os, -er, -es, -ex, -As, -Is, -Us, -x, -s, -e, -l, -n, -t, -ar, -ur. : ( -s) - ( -s). , - [c], [g], [d], [t]. [c], [g] [s] [], [x].

pac+s > pax (), leg+s > lec+s > lex ([l], [r] [n], [s]. [l], [r] -: orator, gen. orator is; consul, gen. consuls [n] [s], -. -n: carmen, car minis oratio, oration is (nom.

sing. [n]) homo, hominis ( [o] [i] [n]). -s: mos, moris, ([s[r]) corpus, corpor is | [o], [u] [e], genus, generis | [u]; [s[iii - [i III ( ), : homo, hominis m, lex, legis f, nomen, nominiII -- -- T T T T not Nom. , Voc. | homo | lex | nome | i | Gen. | hominis | legis | nominis |Dat.

| hominI | legis | nomina |Acc. | hominem | leges | nome | | Abl. | homines | lege | nomine | Nom. , Voc. | hominEs | legEs | nomina |Gen. | hominem | legume | nomi num |Dat.

| hominibus | legibus | nominibus |Acc. | hominEs | legEs | nomina |Abl. | hominibus | legibus | nominibus | L II-i) III nom. sing -e, -al, -ar: mare, maris n, animal, animAlis n, exemplar, exemplAris n II-i) -- -- T T T T not | S | Nom. , Voc.

| mare | animal | exemplar | | i | Gen. | maris | animAlis | exemplAris | | n | Dat. | mari | animAlI | exemplArI | | g | Acc. | mare | animal | exemplar | | | Abl. | marI | animAlI | exemplArI | | P | Nom.

, Voc. | maria | animalia | exemplaria | | l | Gen. | marius | animali um | exemplari um | | u | Dat. | maribus | animalibus | exemplaribus | | r | Acc.

| maria | animalia | exemplaria | | | Abl. | maribus | animalibus | exemplaribus | L II 1. nom. sing.

-is, -es: civis, is m nubes, is f 2 ars, artis f urbs, urbis f gen. pl. -ium, . : mater, maris f (), pater, paris m (), frater, fra tris m (), parens, parent is m, f (, -), juve nis, is m (), canis, is m () -, ... gen. pl.

-umI I-i) -- -- T T T T not || | civis, is m | nubes, is f | urbs, urbi | S | Nom. , Voc. | civis | nubes | urb Gen. | civis | nubes | urbis Dat. | civis | nub I | urb Acc.

| cives | nubes | urbemAbl. | cives | nubes | urb | P | Nom. , Voc. | civEs | nubEs | urbEsGen. | civism | nubium | urbiuDat. | civibus | nubibus | urbibusAcc.

| civEs | nubEs | urbEsAbl. | civibus | nubibus | urbibus | L III vis f (), bos m, f (, ), Juppiter m (): -- -- T T T T not || | vis f | bOs m, f | Juppiter m | | | vI- | bov- | Jov- | | S | Nom. , Voc. | vIs | bOs | Juppiter | | i | Gen.

| - | bovis | Jov is | | n | Dat. | - | bov I | Jov | g | Acc. | vim | boves | Jove m | | | Abl. | vI | bove | Jov | P | Nom. , Voc. | vIrEs | bovEs | | l | Gen.

| vIri um | boom | | u | Dat. | vIribus | bobus / b Ubus | | r | Acc. | vIrEs | bovEs | | | Abl. | vIribus | bobus / b Ubus | L iter, itineris n (, ), sene x, sen is m (nom. sing. - ordO, ini -o orAtor, Ori -O mOs, moris m -e venter, ventris-e codex, ici-ex () index, ici-cis pisces, i -nis pan is, i-guis un guis, inom.

sing. -A caritAs, Ati-aus las, laud i -U virtUs, Uti -in avis, i-Es () vul pEs, i -s (... ) urbs, urbi- pax, paci -dlongitUdO, ini-g imAgO, ini-in atiO, Oni nom. sing.

-m poEma, ati- mare, i -animal, i -a calcar, i -men carmen, ini -u caput, iti-uguttur, uri -us (gen. -eris, oris) tempus, ori genus, eri: carO, carn is f (), arbor, oris f (), quiet, Ntis f (), mercer, Eris f (), lex, legis f (): cor, cordis n (), Os, Oris n (), os, ossis n (), iter, itineris n (), vEr, viris n (), cadAver, eris n (), aes, aeris n (as, assis m (acc), mons, ntis m (), pons, ntis m (), fons, ntis m (), dens, ntis m (), lapis, id is m (), pulvis, is m (), mens is, is m (), or bos, is m (), -cis, -nis, guis. : vas, vas is n (sol, solis m (), sal, salis m (), lepus, oris m (), mus, maris m () I -u) IV gen. sing.

-Us, nom. sing. -us, -IV T T not | | Singularis | Pluralis T T fructus, us m|genu, us n|fructus, us m|genu, us n | |Nom. , Voc. | fructus | genU | fructUs | genua | |Gen. | fructUs | genUs | fructuum | genu um | |Dat.

| fructus | genU | fructibus | genibus | |Acc. | fructus | genU | fructUs | genua | |Abl. | fructus | genU | fructibus | genibus | L 1. : domus, Us f (), manus, Us f (, ), tribus, Us f (), porticus, Us f (), IdUs, Idu um f () - pluralia tantum. 2.

metus, Us (), arcus, Us () 3. domus, Us f abl. sing. acc. pl. II: domO, domOsdomI, domO, domus, domo.

4. I sto, stet i, status, stAre - status, Us m video, vIdi, vIsum, vidE re - virus, U -E gen. sing. -eI/-EI, nom. sing.

-Es T T not | | Singularis | Pluralis T T rEs, f | diEs f, m| rEs, f | diEs f, m | |, |Nom. , Voc. | rEs | diEs | rEs | diEs | |Gen. | reI | diEI | rErum | diE rum | |Dat. | reI | diEI | rEbus | diEbus | |Acc. | rem | diem | rEs | diEs | |Abl.

| rE | diE | rEbus | diEbus | L diEs, EI, "," rEs, reI (, ), diEs, diEI (nom. pl. acc. pl I-V -- -- T T T T T T not ||| I | II | III | IV | V | | | |m, f | f | | S | Nom. | -a | -us / er -um |.

| -us -u | -es | | | n | Gen. | -ae | -I | -is | -Us | -Ei | | g | Dat. | -ae | -O | -I | -uI -U | -Ei | | | Acc. | -am | -um | -em = Nom.

| -um -U | -em | | | Abl. | -A | -O | -e (-i) | -U | -E | | P | Nom. | -ae | -I -a | -Es -a (-ia) | -Us -ua | -Es | | l | Gen. | -Arum | -Orum | -um (-ium) | -um | -Arum | | u | Dat.

| -Is | -Is | -ibus | -ibus | -Ebus | | r | Acc. | -As | -Os -a | -Es -a (-ia) | -Us -ua | -Es | | | Abl. | -Is | -Is | -ibus | -ibus | -Ebus | L II -us, .