"", ".".. : 1); 2) () (). -, "", , "" -: Homrum potam clarum putmus. accusat+vus duplex ().

accusat+vus, - ( ""), (Homrum - ), (potam - ): Homrum potam clarum putmus. , , (- "", ".".. ), , , : ", " (): . (c; ).

accusat+vus duplex nominat+vus duplex: Homrus pota clarus put tur. -. nominat+vus, -, : Homrus (); nominat+vus, , : pota (clarus) puta tur - (). , accusat+vus duplex nominat+vus duplex: pu to, re; exist-mo, re; nom-no, re; appel lo, re; voc, re; dico, re; mit to, re; facto, re 3; el-go, re; creo, re. III III G. sing.

-is. III 3 ( ): III III III, III III. III III 1. nominat+vus sing. III: tempus, nomen, consul, fortitkdo... III.

III. , G. sing. , N. sing. : N.

tem-pus - G. tem-pO-ris. , N. sing. G. sing.

: N. ci-vis - G. ci-vis. , , , G.

sing. -is. , N. sing.

G. sing. tempOr-is, - tempor - (D. sing. tempor-i... ) tempus.

miles, mil-tis m nomen, -nis n sing. pl. sing. pl. N G D Acc Abl miles mil-tis mil-ti mil-tem mil-te mil-tes mil-tum milit-bus mil-tes milit-bus nomen nom-nus nom-ni nomen nom-ne nom-n nom-num nomin-bus nom-n nomin-bus. Nominat+vus pl.

accusat+vus pl. (. I). Dat+vus ablat+vus plur lis III -- bus. , -s: mens, rex []... , -s, ...

: scr-pt or, consul, longitkdo... """, []; "" - ", ." , -s. , , III... , - N. sing. , .

I, II, IV V N. sing. , , , , N. sing... , I -a N.

sing. -... III (... ), N. sing.

, b, p, d, c, g, t ( ). b, p N. sing. , ... -s: G. sing.

princ-p - is, princ-p + s -> princeps; i (. , ). g, c N. sing. , : G. sing.

voc - is, voc + s -> vox. g [], ... []: G. sing. reg - is, reg + s -> rex []. d, t N.

sing. d t s (... d t s): G. sing. civitt - is, civitt + s -> civ-tas, ; G. sing.

laud - is, laud + s -> laud. r, l, n s. Nominatives r l: G. sing. Caesar - is, Caesar-, N.

sing. Caesar. n N. sing. : G. sing.

CicerMn - is, Cicero n-, N. sing. Cicero; G. sing. virg-n - is, virg-n-, N. sing.

virgo ("n", n, , ). r 2: r s, N. sing. s: G.

sing. mor - is mos - is, N. sing. mos; r, , N. sing. -r: G.

sing. timMr - is, timMr-, N. sing. timMr... , -er -or, N.

sing. -us (-r- -s- ): genus, genres n, gear-; tempus, t empOris n, tempOr-. -s-, -r- ( p "po", [p]). III III i. III: , N. sing.

-e (mare, maris n); -al (an-mal, -lis n); -ar (exemplar, -ris n, ). (. ), N. sing. -is.

: sitis, is f puppis, is f tur ris, is f ferris, is f vis, - f secur ris, i: Tibris, -is m, ; NeapOlis, -is f. sing. plur. sing. plur.

sing. N. G. D. Acc. Abl.

mare maris mari mare mari mari marius mar-bus mari mar-bus sitis sitis siti sitis siti sites siti um sit-bus sites, sitis sit-bis Tibris Tibris Tibri Tibris Tibri sing. plur. N. G.

D. Acc. Abl. vis - - vim vi vires vir ium vir-bus vires vir-bus i III: Acc. sing. - im ( ), Abl.

sing. - i, N. pl. Acc. pl. - i ( ), G.

pl. - ium... vis G. sing. D. sing.

Acc. Abl. sing. III III III. III, III; III G. plur.

-ium. III, N. sing. -es -is: civis, is m, f, ; nudes, is f; , G. sing. 2: urls, urbis f.

sing. plur. N. G. D.

Acc. Abl. civis civis civ cives civ cives civ ium civ-bus cives civ-bus finis: finis, is m, - fines, ium m, ( "", ""). mater, tris f; pater, tris m -; frater, tris m -; canis, is m, f -; juve nis, is m - III.

III, I - II, III. III N. sing. : : , : m - acer, f - acris, n - acre. ; : - (... N.

sing. ), -: m - brevis, f - brevis, n - breve. ; : m - felix, f - felix, n - felix... : acer, acris, acre; brevis, e (- - N. sing. ); felix, +cis (-+cis - G.

sing. ). -is ( G. sing. ): f - acris ( = G. sing.

acris), acr-; f - brevis ( = G. sing. brevis), bre-. , -is G.

sing. , . , III, . Acc. sing. , N.

plur. Acc. plur. (. ). III III.

III Acc. sing. -em, Acc. pl. - -es.

9: acer, cris, cre, ; acer, cris, cre; egu ester, stris, stre; celer, celris, celre; celer, bris, bre, ; ped ester, stris, stre; salmber, bris, bre; volmcer, cris, cre; pa luster, stris, stre. NB: celer, celris, celre -- (. II pur, libr ); -- : acer, acris III: brevis, e. ; -r: par, paris; -s: sapiens, entis; -x: felix, fel+cis. III: dives, div-tis; pauper, pau pris; vet us, ve tris, ; princeps, c-pis ( princeps, c-pis m, ); part-caps, c-pis.

Participium praesentis act+vi ( ) Participium praesentis act: -nt- I II -ent- III IV, III. N. sing. -s, -t-: I.

: N. sing. orna-nt-s -> organs, G. sing. orna-nt-is -> orn antis...

; III. : N. sing. teg-ent-s -> teens, G.

sing. teg-ent-is -> teg entis... Partipium praesentis activi: : homo legend - (part. pres.

act. lego, re). III. (. ).

abl. sing. -. participium praesentis activi esse: ens, entis -. , esse, participium praesentis activi: ab sum, a besse, -> absent, entis, ; praesum, praeesse, > praesens, entis, , (); possum, posse [ posse. IV], > potent, potent is, .

Imperfectum indicat+vi act+vi pass+v... , : I - II -b- III - IV -eb- -: sing pl sing pl 1 -m 1 -mus -r 1 -mur 2 -s -ris -ris -m-ni 3 -t -nt -tur -ntur 1. 1... imperfectum indicativi activi passivi praesens indicativi activi passivi. I. II.

III. IV. Actium s i n g u l r i s 1. orn-ba-m doc-ba-m teg-ba-m capi-eba-m audi-ba-m 2. orn-ba-s doc-ba-s teg-ba-s capi-eba-s audi-ba-s 3. orn-ba-t doc-ba-t teg-ba-t capi-eba-t audi-ba-t 1.

orna-b-mus doce-b-mus teg-eb-mus capi-eb-mus audi-eb-mus 2. orna-b-tis doce-b-tis teg-eb-tis capi-eb-tis audi-eb-tis 3. orn-ba-nt doc-ba-nt teg-ba-nt capi-ba-nt audi-ba-nt passivum 1. orn-ba-r doc-ba-r teg-ba-r capi-ba-r audi-ba-r 2. orna-b-ris doce-b-ris teg-eb-ris capi-eb-ris audi-eb-ris 3. orna-b-tur doce-b-tur teg-eb-tur capi-eb-tur audi-eb-tur 1.

orna-b-mur doce-b-mur teg-eb-mur capi-eb-mur audi-eb-mur 2. orna-b-mini doce-b-mini teg-eb-mini capi-eb-mini audi-eb-mini 3. orna-b-ntur doce-b-ntur teg-eb-ntur capi-eb-ntur audi-eb-ntur NB infinitives praesentis. infin it+vus histor-cus; : R omni festinre, parr e (festinbant, par bant) -, . : - ("). Imperfectum indicativi esse sing.

plur. 1. eram erm us 2. eras entis 3. erat e rant -r- -s- (eram -eram...

) (. III)... Perfectum indicativi activi, . , , , , . NB: ... perfectum indicat+vi act+vi.

: , : veni, , : novi ( ). NB: -, , perfectum: Sex mens is Ath nis fui [Athen is - ablat+vus loci (. V: ) fui - 1... perfectum indicativi esse] -. Perfectum indicativi activi - -: sing. plur.

1. -i -- mus 2. -isti -istis 3. -it -runt (-re) perfectum indicat+vi act+vi (, ): I.

II. III. IV. 1. ornv-i docu-i tex-i aud+v-i 2. ornav-isti docu-isti tex-isti audiv-isti 3.

ornv-it docu-it tex-it aud+v-it 1. ornav -- mus docu -- mus tex -- mus audiv -- mus 2. ornav-istis docu-istis tex-istis audiv-isti 3. ornav-runt (-re) docu-runt (-re) tex-runt (-re) audiv-runt (-re), : ornv-i -> ornav- docu-i -> docu- tex-i -> tex- aud+v-im -> audiv- in init+vus perfecti act+vi () -isse: ornav-isse -> ornav isse...

( inf. perf. act... ). Perfectum indicativi activi esse: sing.

plur. 1. fui fu-mus 2. fu+sti fu istis 3. fui fu runt (fire) Inf. perf.

act. - fu isse; - fu-. : , , -ve-, -vi, -: orna-ve-runt > orn runt; orna-vi-sse > o rnase. I. 1...

perf. ind. act. -vi (... -v-): ornv (orn-v-). II.

1... perf. ind. act. , -ui: docu. III.

, 1... perf. ind. act. [1... perf.

ind. act. ]. IV. 1... perf.

ind. act. -v- ( I. : -v-): aud+vi (aud+-v-).

sup+num (). (participium perfecti pass+vi), , . -, : acc. sing. ( -m): orntum, dictum, tect um, aud+tum.

: Veni o orntum. -, , - sup+num I; abl. sing. : or ntk, doct, tect, aud+tk, : (horrible) dictu (). sup+num II. sup+num I I supinum -tum (orntum) II - -tum (hab re -> hab-tum) IV - +tum (aud+tum).

III. , sup+num I -um: orna-um -> orna- doct-um > doct- tect-um > tect- aud+t-um > audit- II: time, timur, -, time [... ]... esse. Participium perfecti pass+vi ( ) Participium perfecti pass+vi I - II.

Participium perfecti pass+vi, I - II: orntum, -a, -um - ductus, -a, -um -, , textus, -a, -um - aud+tus, -a, -um -, . Participium perfecti pass+vi: (... , , ): N. sing. f. N.

sing. f. paella doct -, . ["" (praedicatum) -; , - ]. Participium conjunctium, (. ), , , .

, , , ... Post Troiam captam et delta Aeneas () in Italian ven it captam dele tam -, participium perfecti passivi ( capi, re de leo, re) Troiam. ".